Tryggt köp med LindbäcksAtt köpa en nyproducerad bostadsrätt är ett stort och viktigt beslut. Vi vill att du som köpare ska känna dig trygg, från intresseanmälan och hela vägen fram till inflytt.

 

En trygg köpprocess
Våra bostäder säljs med fast pris och du har gott om tid att se över alla dokument, kalkyler och avtal. Projektets mäklare hjälper dig med värdering av din nuvarande bostad om du ska sälja och kan även hjälpa till med boendekalkyler.

 

Dubbelt boendekostnadsskydd
Om försäljningen av din befintliga bostad drar ut på tiden, kan du få ersättning för dubbel boendekostnad i upp till nio månader, efter tre månaders karenstid. Skyddet börjar gälla från första visningsdagen av din bostad, tills du tecknat avtal om försäljning. Detta innebär att du, om du haft första visningsdagen minst tre månader före inflyttning, har boendekostnadsskydd från och med tillträdesdagen på din nya bostad.

 

Tillträdesskydd
Vi lämnar alltid besked om definitiv tillträdesdag minst fyra månader innan inflyttning. Om du inte har fått din befintliga bostad såld, så finns möjlighet att flytta fram tillträdet för din bostad efter individuell prövning. Du kan få tillträdet framflyttat maximalt tre månader.

 

Förutsättningar för tillträdesskydd:

  • För att du ska kunna bli beviljad uppskjutet tillträde, måste din gamla bostad vara till försäljning hos en auktoriserad fastighetsmäklare till ett marknadsmässigt pris, minst tre månader före det planerade tillträdet
  • Försäljningsstart räknas från första visningen av din befintliga bostad
  • Du behöver kontakta Lindbäcks och ansöka om att flytta fram tillträdet minst en månad före din tillträdesdag

 

Trygg bostadsrättsförening
Tidigt i projektet upprättas en kostnadskalkyl som är grunden för den ekonomiska planen. Både kostnadskalkylen och bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som kontrollerat att planen vilar på tillförlitliga grunder.
En säkerhet för betalda insatser utfärdas med hjälp av en bankgaranti, alternativt försäkring via Gar-Bo Försäkring.

 

Ansvar för osålda bostadsrätter
Lindbäcks ansvarar för att förvärva eventuella osålda lägenheter. Lindbäcks betalar då årsavgifterna för dessa lägenheter tills dess att de sålts, samt ansvarar för försäljningen av dessa. Därmed riskerar bostadsrättsföreningen inte att drabbas av minskade intäkter.

 

Besiktning och garantier
Innan du tillträder din lägenhet sker en slutbesiktning. Vid detta tillfälle bedömer en oberoende besiktningsman om byggnaden är utförd enligt vad som är avtalet mellan bostadsrättsföreningen och Lindbäcks.

Efter tre månader gör vi en funktionskontroll av din bostad, där vi går igenom funktioner såsom ventilation, uppvärmning, fönster och dörrar.

Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år, räknad från godkänd slutbesiktning. Två år efter att du flyttat in görs även en garantibesiktning. Vid besiktningen kontrolleras om det har framträtt fel under tiden mellan slut- och garantibesiktningen. Under denna tid har du rätt att få eventuella funktionsfel åtgärdade såsom fel på värme, ventilation och el.

 

Tillbaka