Tillbaka

Organiska former, furu och ett unikt uttryck.

artikelbild1

Arkitekten Jacob Haas vill ta staden till människan. Inte tvärtom. För Dagsmejan har han och ÅWL Arkitekter skapat en länk mellan boende, natur och stad med furu, trädgårdsterrasser och genomtänkta kvadrat.

Ambitionen är att skapa ett forum för livet. Arkitekten Jacob Haas och hans arkitektbyrå ÅWL Arkitekter har tillsammans med Lindbäcks arbetat fram Dagsmejan, i Edsberg i Sollentuna. Intill Hovslagarvägen och Frestavägen växer ett nytt kvarter fram, med unika fasader och gemensamma rum i naturen.

– Dagsmejan har varit väldigt intressant att utveckla. Norr intill tomten finns ett tidigare, väldigt uppskattat kvarter. Här har vi arbetat fram en naturlig förlängning av kvartersbebyggelsen och börjar få till en helt ny stadsmässig upplevelse, berättar Jacob Haas, arkitekt och vd hos ÅWL Arkitekter.

När du rör dig utanför Dagsmejan ser du glimtar av byggnaden, men det är först när du kliver in på gården som du ser huset i sin hela gestalt.

Mot skogskullen i nordost och kvarteret i norr, ska fyra välplanerade huskroppar växa fram. Här har arkitekterna gett vissa hus organiska former, där husen blir en länk mellan det industriellt byggda och naturens växtlighet. Husen mot gatan får vackert putsade fasader med träinslag av furu, betsade för att åldras vackrare och vackrare med åren. De olika huskropparna har varierande höjd och blir enligt Jacob Haas som små individer i ett större sammanhang. Huset i hörnan Frestavägen-Hovslagarevägen är lite högre och får en fasad i skivmaterial som tillsammans med husets förskjutna volymer betonar vertikaliteten och markerar hörnan.

– För mig är det viktigt att Dagsmejan ger en känsla av att du kan stanna till. Därför sammanfogas de fyra punkthusen med gemensamma gårdsrum och sammanslutande trädgårdsterrasser i olika karaktärer som skapar flera unika rum där de boenden kan röra sig, umgås eller vara för sig själva.

artikelbild3

Dagsmejan ger en känsla av att du kan stanna till.

Mellan husen kommer solens strålar vandra fram och belysa innergårdarnas vackra bärbuskar, gräsmattor och gångstråk. I mitten av kvarteret finns dessutom ett mindre punkthus, ett smalare hus med en organisk form där fasad, tak och fasaddetaljer går i samma röda kulör.

– Huset utmärker sig och ger hela boendet en speciell karaktär. När du rör dig utanför Dagsmejan ser du glimtar av byggnaden, men det är först när du kliver in på gården som ser du huset i sin hela gestalt. Det ger en ordentligt wowkänsla.

För Jacob Haas är hållbarheten viktig, både ur det ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektivet. Träbyggnadsmetoden som har använts för att ta fram huskropparna är energieffektiv och består av förnyelsebart material som lagrar koldioxid. För den sociala hållbarheten har arkitekterna på ÅWL Arkitekter planerat zooner och trädgårdsterasser med uteplatser för kaffedrickande och umgänge, och även lokaler mot Hovslagarvägen där restauranger bereds möjlighet till välkomnande uteplatser.

– Ur ett socialt perspektiv är Dagsmejans närhet till förskola, restauranger och service väldig viktig för att nå hållbarhet i området över en lång tid. Det är en del av en rådande trend där staden tar sig närmare människorna för att undvika bilåkandet och istället främja kommunikation med cykel, gång och kollektivtrafik. Det är spännande att följa det här och se hur det utvecklar sig. Dagsmejan är långt mer framåtsyftande än det först kan te sig…

Tillbaka